Per a complir amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, a continuació s’indiquen les dades d’informació general d’aquest lloc web: Titular: Raw data SL direcció: Passeig Ronda, 9, 1,2 Mollet del vallès, 08100 Contacte: info@rawdata.com Telèfon: +34 634.548.870 NIF: B-67275883

OBJECTE

Aquestes condicions generals (d’ara endavant les “condicions generals”) regulen l’ús de tots els serveis d’aquest lloc web (des d’ara “el Portal”) que la companyia Raw data SL amb domicili a: passeig ronda, num. 9 plantes 01, porta 02 de Mollet del Vallès (a partir d’ara “l’Empresa”) posa a disposició dels usuaris d’Internet. Per la simple utilització del Portal, els usuaris expressen la plena acceptació i sense reserves de les mateixes, les quals podran ser modificades per l’Empresa en qualsevol moment. Els usuaris es veuen així mateix sotmesos a totes aquelles condicions particulars, avisos o reglaments d’instruccions que es posin en el seu coneixement, en relació amb continguts o serveis concrets, que contemplen allò previst en aquestes Condicions Generals sempre i quan no es opongan.

EXCLUSIÓN DE RESPONSABILITAT SOBRE LA INFORMACIÓ GRÀFICA DISPONIBLE AL PORTAL

Toda la documentació gràfica inclosa en aquesta pàgina web referent a les diferents promocions o béns immobles, és merament orientativa i està sotmesa a possibles canvis exigits per l’evolució tècnica dels projectes i la seva execució.

EN CAP CAS AQUESTA INFORMACIÓ CONSTITUEIX DOCUMENT CONTRACTUAL.UTILIZACIÓN DEL PORTAL I DELS SERVEIS PER ALS USUARIS

Excepte en el cas que hagin obtingut prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa, els usuaris s’abstindran d’obtenir o intentar obtenir qualsevol tipus de continguts, ja siguin textos, gràfics, dibuixos, arxius de so, imatges o fotografies, vídeos, programari i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del Portal o dels serveis utilitzats per ells, amb mitjans diferents dels que s’hagin posat a la seva disposició a aquest efecte o dels que es ‘s’emprin habitualment a aquest efecte en Internet.

EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS

La empresa no és en cap cas responsable, ni de forma directa ni subsidiària, per cap contingut, informació , comunicació, opinió o manifestació de qualsevol tipus que tingui el seu origen en l’usuari o qualsevol persona o entitat i que es comuniqui, difongui, transmeti o exhibeixi a través dels serveis del Portal.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

Tots els continguts així com noms, logos, marques i bases de dades accessibles en les pàgines web del Portal estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de l’empresa o de tercers titulars dels mateixos. En cap cas l’accés a les pàgines web del Portal implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total o parcial dels esmentats drets, ni confereix cap dret d’utilització, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre els continguts o béns de propietat industrial sense la prèvia i expressa autorització específicament atorgada a tal efecte per part de l’empresa o del tercer titular dels drets, excepte els drets de visualitzar i de realitzar còpies per a ús personal i exclusiu de l’usuari, els quals hauran d’exercir sempre conforme als principis de la bona fe i la legislació aplicable.

PROTECCIÓN DE DADES

D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’usuari accepta que les dades personals aportats a Raw data SL amb fins comercials, de selecció de personal o qualsevol un altre que es derivi, siguin incorporades a fitxers titularitat d’aquesta empresa, amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats en cada cas, i que s’expliciten en el moment d’aportar, i per mantenir-los informats per correu electrònic o altres mitjans, de novetats, productes i serveis relacionats amb Raw data SL En el cas de comunicacions comercials a través de correu electrònic, l’usuari presta el seu consentiment exprés per l’enviament de publicitat a través d’aquest medio.Raw data SL es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix en la Llei Orgànica vigent de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i altra legislació aplicable. Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, si escau, cancel·lar les seves dades de caràcter personal subministrades, mitjançant petició escrita dirigida a Raw data SL, mitjançant el correu electròPara dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 34/2002, de 11 de Julio, de servies de la societat de la informació i de comerç electrónic, a continuació s’indican les dades d’informació general d’aquest lloc web:

Titular: Raw data SL Adreça: Paseo Ronda, 9, 1,2 Mollet del vallés, 08100

Contacte: info@rawdata.com Tel: +34 634 548 870 NIF: B-67275883

Termini de conservació

La previsió legal que obliga a conservar-les per raons fiscals i comptables, i conservar-les per tenir-les a disposició d’una entitat pública competent. No obstant, podran conservar-se més temps amb fins d’arxiu històric o estadístic, llevat que s’exerceixi oposició i / o cancelación.

DestinatariosDestinatario de la cesión

No es preveuen cessions de dades, excepte per previsió legal.

Finalidad de la cesión

No es preveu cap cessió.

legitimació de la cesión

No es preveu cap cesión.

Movimientos internacionals de datos

No es produeixen.

Transferencia internacional

No es produeixenn.

Encargats de tractament de dades podran ser cedides a proveïdors amb accés a dades, amb qui es formalitza les obligacions i responsabilitats que assumeixen en el tractament dels dades, en qualitat d’Encarregat de Tratamiento.

Drets

Té dret a que li confirmem si estem tractant dades seves. Dret a accedir a les seves dades, rectificar-les si són inexactes o suprimir-les particularment si ja no cal tractar-les.En determinats casos podrà sol·licitar la limitació del tractament, en aquest cas les utilitzarem únicament per a l’eix rcicio o defensa de reclamacions.En determinats casos podrà oposar-se que tractem les seves dades i deixarem de tractar-les, llevat que motius legítims imperiosos o l’exercici o defensa de possibles reclamacions.

Dret a revocar el consentimiento.Como pot exercitar-los? Per exercitar els drets haurà presentar un escrit a l’adreça dalt assenyalada o enviar un correu electrònic a info@rawdata.com haurà d’especificar quin d’aquests drets sol·licita sigui satisfet i, al seu torn, haurà ‘acompanyar de la fotocòpia del DNI o document identificatiu equivalent. En cas que actués mitjançant representant, legal o voluntari, haurà d’aportar també un document que acrediti la representació i document identificatiu del mismo.

Si desitja disposar d’un model per a això podrà: Utilitzar un model oficial de l’Agència: http: // www.agpd.es/portalwebagpd/canaldelciudadano/derechos/index-ides-idphp.php

Soliciti’ns un model: info@rawdata.com

Posibilitat de reclamar davant la AEPD

Aiximateix l’informem que quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets o la forma d’ exercir-los podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control. Si desitja conèixer més informació sobre aquest dret i com exercir-pot dirigir-se a l’AEPD: http://www.agpd.es/ Tel. 901100099 i 91.266.35.17. C / Jorge Juan, 6 28001-Madrid